Skip to content

Het doel

Het primaire doel van de behandeling bij kinderen is het behoud van de normale esthetiek, dat wil zeggen de normale symmetrische vorm van het lichaam. En als er sprake is van pijnklachten, dan behoort pijnvermindering ook tot het primaire doel.
Secundair is de progressie van de kromming te voorkomen of de kromming te verminderen. Regelmatig zien we resultaat d.m.v. uitsluitend Scoliose Specifieke Therapie, maar vaker komt dit voor in combinatie met het dragen van een Chêneau brace.
Uiteraard geldt hiervoor wel dat hoe vroeger je er bij bent, des te beter het resultaat. En hoe consequenter je de brace draagt, oefent en sport, hoe beter het resultaat. Ook weten we intussen dat een langere duur van de behandeling in de puberteit, nadat een kind ‘uitgegroeid’ is, het resultaat sterk positief kan beïnvloeden.

Bij volwassenen:
Het primaire doel van de behandeling bij volwassenen is meestal pijnreductie en vertragen of het voorkomen van progressie.
Andere doelen kunnen zijn: vergroten vitale capaciteit (longvolume en daarmee het verbeteren van de conditie), behoud van arbeidsparticipatie en onafhankelijkheid (zelfredzaamheid).

Belangrijke indicatoren voor eventuele verergering bij kinderen in de groei zijn:

Wat is er aan te doen?

Globaal zijn de volgende opties voor behandeling van scoliose (klik op het onderwerp):

Waar bestaat de behandeling uit?

De eerste behandeling is de intake. Deze bestaat uit een anamnese, een gesprek waarin, naast algemene gegevens en de directe hulpvraag, de medische geschiedenis besproken wordt, en waarin het klachtenpatroon in kaart wordt gebracht.
Er wordt een lichamelijk onderzoek gedaan waarbij de scoliose geclassificeerd wordt als uitgangspunt voor de latere therapie.
Aan het eind van deze bijeenkomst wordt bekeken of er een behandelrelatie aangegaan wordt met welke frequentie en duur en welke doelstelling er nagestreefd wordt.
Tijdens de tweede bijeenkomst wordt een aanvang gemaakt met de werkelijke therapie. Deze bestaat uit:
• Het in kaart brengen van gedragspatronen die mogelijk de scoliose positief of negatief kunnen beïnvloeden. Gevolgd door het gezamenlijk zoeken naar zo nodig betere alternatieven.
• Ademtherapie, geïsoleerd en in combinatie met de Schrothoefeningen.
• Specifieke mobilisaties, rekken en massage indien nodig als voorbereiding op de oefentherapie of het dragen van een brace.
• Scoliose Specifieke oefeningen die in de praktijk aangeleerd worden en thuis dagelijks (min. 4-5x per week) gedaan moeten worden gedurende minimaal een half uur.
In de praktijk wordt veel met spiegels, wandrek en oefenbal gewerkt, al dan niet gecombineerd met ander ondersteunend specifiek materiaal.

Klik hier voor de behandeltarieven.

Op het moment dat de specifieke oefeningen voldoende beheerst worden en hier ook behoefte aan bestaat, kan van individuele behandeling overgegaan worden naar een groepsbehandeling. De groepen bestaan uit maximaal 5 personen. Regelmatig wordt er ook gekozen voor een combinatie van individueel en groepsbehandeling.
Naar behoefte wordt er een themadag of avond georganiseerd, die dan begeleid kan worden door een specifiek externe professional. Voorbeelden: “De scoliosebehandeling en de zorgverzekeraar”. “Accepteren en omgaan met de realiteit in mijn leven met scoliose”.