Skip to content

Het doel

Het primaire doel van de behandeling bij kinderen is het behoud van de normale esthetiek, dat wil zeggen de normale symmetrische vorm van het lichaam. En als er sprake is van pijnklachten, dan behoort pijnvermindering ook tot het primaire doel.
Secundair is de progressie van de kromming te voorkomen of de kromming te verminderen. Regelmatig zien we resultaat d.m.v. uitsluitend Scoliose Specifieke Therapie, maar vaker komt dit voor in combinatie met het dragen van een Chêneau brace.
Uiteraard geldt hiervoor wel dat hoe vroeger je er bij bent, des te beter het resultaat. En hoe consequenter je de brace draagt, oefent en sport, hoe beter het resultaat. Ook weten we intussen dat een langere duur van de behandeling in de puberteit, nadat een kind ‘uitgegroeid’ is, het resultaat sterk positief kan beïnvloeden.

Bij volwassenen:
Het primaire doel van de behandeling bij volwassenen is meestal pijnreductie en vertragen of het voorkomen van progressie.
Andere doelen kunnen zijn: vergroten vitale capaciteit (longvolume en daarmee het verbeteren van de conditie), behoud van arbeidsparticipatie en onafhankelijkheid (zelfredzaamheid).

Belangrijke indicatoren voor eventuele verergering bij kinderen in de groei zijn:
 • Type scoliose
 • Chronologische leeftijd
 • Groei indicatoren, zijn er nog groeispurten te verwachten?
 • Genetische factoren, zijn er familieleden met scoliose?
 • Geslacht
 • Cobb hoek of zijwaartse buiging en het aantal graden rotatie of draaiing
 • Sagittaal profiel (zijaanzicht van de verwelkolom)

Wat is er aan te doen?

Globaal zijn de volgende opties voor behandeling van scoliose (klik op het onderwerp):

Allereerst zijn er twee Scoliose Specifieke Behandelmethoden voor fysiotherapeuten die hun waarde middels wetenschappelijke onderbouwing hebben bewezen. Dat zijn:

 1. Schroth therapie. Hiervoor zijn twee erkende opleidings instituten:

  a) ISST – “International Schroth 3D Therapy”, naar Katharina Schroth in Bad Sobernheim in Duitsland. Vanuit dit opleidingsinstituut ben ik zelf docent en geef deze opleiding in het Nederlands in mijn praktijk en incidenteel ook in andere landen. Aanmelden voor Nederland kan via deze website.

  b) BSPTS – “Barcelona Scoliosis Physical Therapy School”, naar Katharina Schroth. Deze opleiding staat onder supervisie van Dr. Rigo en vindt zijn basis in Barcelona.

 2. SEAS Therapie – “Scientific Exercises Approach to Scoliosis”, gebaseerd op het principe van ‘self-correction’. De opleiding wordt primair gegeven in Milaan en staat onder supervisie van Dr. Negrini, Scientific Director of Isico. Incidenteel wordt ook deze opleiding in andere landen gegeven. Informatie hierover kun je krijgen bij ISICO in Milaan. Deze opleiding is ook toegankelijk voor oefentherapeuten.

  In mijn praktijk worden beide methodieken in de behandeling gecombineerd. Als lid van de SOSORT en gediplomeerd Schroth en SEAS therapeut werk ik vanuit de SOSORT guidelines of Orthopaedic and Rehabilitation treatment.

Voor veel patiënten is het dragen van een korset (brace) noodzakelijk. Dit is afhankelijk van het risico op progressie tijdens of kort na de groei.
Of op latere leeftijd i.v.m. progressie en pijn.
Bij de jonge patiënten in mijn praktijk komt het Chêneau korset het meeste voor, hoewel er sporadisch ook de Boston brace of een variant hiervan voorkomt.

Voor de oudere patiënt zijn er ook andere mogelijkheden. In mijn praktijk komt er naast volwassenen met een Chêneau korset, ook de Cubin brace(ZW) of het Modifiziertes Rahmenstütz korsett (DE) voor.
Het Chêneau korset is het meest complementair aan de 3 D Schroth en SEAS therapie en blijkt in mijn praktijk het meest effectief.
De korsetten worden altijd gemaakt op voorschrift van de arts. Bij het Chêneau korset is dat een Duitse arts, aangezien verwijzing via de Nederlandse arts nog niet goed mogelijk is. De Chêneau korsetten worden meestal geleverd door de Duitse firma SANOMED in Bad Sobernheim.
Steeds meer Nederlandse verzekeraars vergoeden deze korsetten.
Voor vragen over de vergoeding van deze, in het buitenland vervaardigde, 3 Dimensionale korsetten door de Nederlandse Zorgverzekeraar kunt u ook in mijn praktijk terecht.

Cheneau korsetChêneau korset

Cubin brace

In het geval er een zeer grote kromming is ontstaan die middels een korset en Scoliose Specifieke fysiotherapie niet meer te stabiliseren is, dan bestaat de mogelijkheid tot operatief ingrijpen. De behandelend arts zal, indien nodig, hierover adviseren. In sommige gevallen, als de wervelkolom nog voldoende beweeglijk is, blijkt bij een operatie indicatie toch een succesvolle conservatieve behandeling mogelijk te zijn ook al is de Cobb hoek groter dan 50 graden.

Waar bestaat de behandeling uit?

De eerste behandeling is de intake. Deze bestaat uit een anamnese, een gesprek waarin, naast algemene gegevens en de directe hulpvraag, de medische geschiedenis besproken wordt, en waarin het klachtenpatroon in kaart wordt gebracht.
Er wordt een lichamelijk onderzoek gedaan waarbij de scoliose geclassificeerd wordt als uitgangspunt voor de latere therapie.
Aan het eind van deze bijeenkomst wordt bekeken of er een behandelrelatie aangegaan wordt met welke frequentie en duur en welke doelstelling er nagestreefd wordt.
Tijdens de tweede bijeenkomst wordt een aanvang gemaakt met de werkelijke therapie. Deze bestaat uit:
• Het in kaart brengen van gedragspatronen die mogelijk de scoliose positief of negatief kunnen beïnvloeden. Gevolgd door het gezamenlijk zoeken naar zo nodig betere alternatieven.
• Ademtherapie, geïsoleerd en in combinatie met de Schrothoefeningen.
• Specifieke mobilisaties, rekken en massage indien nodig als voorbereiding op de oefentherapie of het dragen van een brace.
• Scoliose Specifieke oefeningen die in de praktijk aangeleerd worden en thuis dagelijks (min. 4-5x per week) gedaan moeten worden gedurende minimaal een half uur.
In de praktijk wordt veel met spiegels, wandrek en oefenbal gewerkt, al dan niet gecombineerd met ander ondersteunend specifiek materiaal.

Klik hier voor de behandeltarieven.

Op het moment dat de specifieke oefeningen voldoende beheerst worden en hier ook behoefte aan bestaat, kan van individuele behandeling overgegaan worden naar een groepsbehandeling. De groepen bestaan uit maximaal 5 personen. Regelmatig wordt er ook gekozen voor een combinatie van individueel en groepsbehandeling.
Naar behoefte wordt er een themadag of avond georganiseerd, die dan begeleid kan worden door een specifiek externe professional. Voorbeelden: “De scoliosebehandeling en de zorgverzekeraar”. “Accepteren en omgaan met de realiteit in mijn leven met scoliose”.